Top

Zásady práce s vašimi údaji

Agoge life, s.r.o., IČO 07363851, se sídlem V Horkách 1654/16, Praha 4 – Nusle zapsané u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 299832

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@agogegym.cz

V naší společnosti zpracováváme některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžeš dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiné zprávy

Pokud poptáváš naše produkty a služby, budeme pracovat s tvými kontaktními údaji, které nám předáš, hlavně prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, tvůj dotaz, případně další údaje, které nám vyplníš nebo nám je v rámci další domluvy předáš.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme tě přes ně pro další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy (služby).

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, tvoje data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace. 

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu naší služby

Pokud u nás nakoupíš, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníš. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnily naši smlouvu –poskytli objednané zboží a služby.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí zboží nebo služby.

  • Newslettery 

Pokud se nám zapíšeš do newsletteru nebo jsi u nás nějaký produkt nakoupila a nezakázala jsi nám to, můžeme použít tvou e-mailovou adresu pro rozesílku našich newsletterů.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě tvého souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste jsi od nás nakoupila nějaké produkty, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jsi nám to nezakázala.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky po udělení souhlasu nebo od poslední koupě našeho zboží či služeb. Z rozesílky se můžeš kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktuj na e-mailové adrese: info@agogegym.cz

  • Focení na lekcích 

Během tréninku se mohou pořizovat fotografie a videa.

Z jakého důvodu?

Tréninky chceme zachytit pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Instagram a Facebook.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 10 let od pořízení fotografií či videa.

Proti takovému zpracování můžeš podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřeješ být na fotografiích zachycena, kontaktuj nás nebo trenéra/fotografa na místě akce.

II. KDO SE K DATŮM DOSTANE?

Tvá data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingové služby (Ecomail )
  • poskytovatel registrací na naše akce (amchrono.cz)
  • naše účetní „oddělení“ (iÚčto, Barbora Pospíšilová, Zuzana Jirkalová)
  • osoby, které jsou u nás zaměstnány nebo s námi externě spolupracují

Tvé osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.

III. TVÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máš k osobním údajům otázky, kontaktuj nás na e-mailové adrese: info@agogegym.cz

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR ti dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžeš požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máš právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíš, že s daty nenakládáme správně, máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.