733 279 196 info@agogegym.cz

Core training

Odpolední hodina zaměřená na zlepšení stability, rovnováhy těla, správné provádění základních cviků, zlepšení vnímání svého těla tak, aby byl člověk schopný optimálně a ekonomicky provádět cviky od chůze po překonávání překážek.